...::: เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง :::...


ข่าวประชาสัมพันธ์
1.................................................................
2.................................................................
ลิงค์ภายในหน่วย

· ประวัติค่ายเม็งรายมหาราช
· ผู้บังคับบัญชาของหน่วย
· ภารกิจและการจัดของหน่วย
· หน่วยขึ้นตรง
· ภาพกิจกรรม
· โครงการตามพระราชดำริ ฯ
· ท่องเที่ยวในเขตทหาร
· ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล
· ศูนย์สงเคราะห์การสอบ ฯ
· โรงเรียนอนุบาล กองทัพบก
· รพ. ค่ายเม็งรายมหาราช

· กระดานถาม -ตอบ
· ลงนามเยี่ยมชมหน่วย
· ตรวจเิงิน อทบ.Onlineลิงค์ในกองทัพไทย

· กระทรวงกลาโหม
· กองบัญชาการทหารสูงสุด
· กองทัพบก
· กองทัพเรือ
· กองทัพอากาศ
· สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
· กองทัพภาคที่ 3
· มณฑลทหารบกที่ 33

· จังหวัดทหารบกตาก
· กรมทหารราบที่ 7
· ร. 17 พัน.3 ในพระองค์ ฯ
· ร. 17 พัน.4
· กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17
· กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20
· ฉก.กรมทหารม้าที่ 3
· ฉก.ทหารพรานจู่โจม
· นฝ.นศท.จทบ.ตาก
· นฝ.นศท.จทบ.ช.ร.
· ทหารดอทเนท

· กรมทหารพรานที่ 14
· กรมทหารพรานที่ 31
· ชุดพัฒนา GIS กกล.นเรศวร
· รวมลิงค์กองทัพบก

     

1
ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล จังหวัดทหารบกเชียงราย ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย 5700 โทร 0-5371-1200-๑ ต่อ 3811
พัฒนาโดย : จ.ส.อ.หาญศึก โนกุล / E-Mail : harnsuek@hotmail.com