แด่ผู้กล้า ! ...ผู้ปิดทองหลังพระ


ขอร่วมไว้อาลัยกับ พี่ ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ ร่วมอาชีพ
จงสู่สุคติสรวงสวรรค์ในสัมปรายภพที่ดี
ตราบชั่วนิรันดรเทอญ...(นายหาญ)